Zachęcamy do zapoznania się z tematami wykładów jakie odbyły się w ramach poprzednich edycji Wszechnicy Informatycznej.

11 Październik 2007
Akademia Sieci Cisco jako element wpierający budowę społeczeństwa informacyjnego w Polsce
mgr inż. Przemysław Przybylak

w trakcie wykładu zostanie przedstawiona idea organizacji oraz podstawowe zasady funkcjonowania Akademii Sieci Cisco na świecie; omówione zostaną: podstawowe założenia programu Cisco Networking Academy Program (NetAcad), wymagania dotyczące laboratoriów szkoleniowych, korzyści płynące z ukończenia szkolenia w ramach programu NetAcad; ponadto przedstawione zostaną nowe programy szkoleniowe obowiązujące od VIII 2007 r. (Cisco Networking Academy v. 4.0)

18 Październik 2007
Koło naukowe technologie Oracle
mgr inż. Dariusz Olczyk

Istota technologii ORACLE; Modele technologiczne ORACLE; narzędzia i techniki wdrożeniowe; ścieżki certyfikacyjne Oracle dla administratorów i programistów; zakres szkoleń i zasady przeprowadzania egzaminów certyfikacyjnych; koszt szkoleń i egzaminów oraz ulgi dla uczelni; egzamin z zakresu SQL oraz PL/SQL: zasady przeprowadzenia egzaminu, zakres merytoryczny, przykładowe zadania z objaśnieniem odpowiedzi; Korzyści z posiadania certyfikatów Oracle

25 Październik 2007
Cyfrowe efekty specjalne w filmie amatorskim
mgr inż. Daniel Jaroszewski

Multimedialny wykład o charakterze popularno-naukowym prezentujący najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie realizacji cyfrowych efektów specjalnych w filmie. Część pierwsza poświęcona będzie podstawowym zagadnieniom związanym z technicznym aspektem cyfrowego wideo. Uczestnicy zostaną zapoznani ze sprzętem i oprogramowaniem dostępnym dla amatorów oraz techniką montażu nieliniowego. Część druga przybliży najważniejsze techniki realizacji cyfrowych efektów specjalnych, takie jak: multiplikacja postaci, blue-box, wirtualna scenografia, szkieletowa animacja komputerowa, foto-realistyczna grafika w środowisku trójwymiarowym. Wykład będzie ilustrowany najciekawszymi pracami studentów WWSI wykonanymi w ramach koła naukowego „Grafika i animacja 3D”.

08 Listopad 2007
Prezentacja dorobku Koła Naukowego Miłośników Algorytmów
Dr hab. inż. Prof. WWSI Zenon Gniazdowski

Prezentacja problemów podejmowanych w ramach KNMA. Studenci uczestnicy koła przedstawią swoje sukcesy oraz porażki w pracy w ramach Koła.

15 Listopad 2007
Silniki reguł biznesowych na przykładzie Microsoft Windows Workflow Foundation
mgr inż. Zbigniew Rosiek

W pierwszej części wykładu przedstawiona zostanie istota reguł biznesowych w programowaniu oraz wybrane silniki dla tych reguł. Zasadnicza część wykładu poświęcona będzie omówieniu silnika Windows Workflow Foundation (WWF). Omówienie każdego elementu WWF zaprezentowanego w ramach wykładu zilustrowane zostanie fragmentem aplikacji wykonanej w oparciu o WWF.

22 Listopad 2007
Badania naukowe w zakresie technik multimedialnych i sztucznej inteligencji
dr hab. inż. prof. WWSI Włodzimierz Kasprzak

Celem wykładu jest przedstawienie problematyki badań naukowych prowadzonych w zakładzie Inżynierii Oprogramowania i wspierających proces dydaktyczny na studiach II-go stopnia (magisterskich). Przedstawione zostaną aktualne problemy badawcze z zakresu przetwarzania danych multimedialnych oraz inteligentnych systemów maszynowej percepcji i wspomagania decyzji. Omówiony zostanie przebieg i wyniki przykładowego projektu badawczego.

29 Listopad 2007
Prawo Moore`a a przyszłość komputerów
dr inż. Dariusz Chaladyniak

wykładniczy charakter prawa Moore`a - prawo Moore`a a prawo Rock`a - nanotechnologia - spinotronika - komputery kwantowe - komputery biologiczne - przetwarzanie równoległe - przetwarzanie rozproszone - superkomputery i klastry - wizja Ray`a Kurzweil`a

06 Grudzień 2007
Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych
Mgr.inż Andrzej Ptasznik

relacyjność a obiektowość baz danych; istota języka XML; podstawowe konstruktory języka XML; funkcjonalność i możliwości wykorzystania XML; przykłady i obszary stosowalności XML

13 Grudzień 2007
Systemy IDS/IPS w procesie zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym firmy
dr inż. Krzysztof Różanowski

wprowadzenie do problemów bezpieczeństwa teleinformatycznego - analiza podstawowych zagrożeń w sieciach TCP/IP (metody ataków prowadzone z wykorzystaniem technik modyfikacji pakietów TCP - snifferysieciowe) - charakterystyka systemów IDS (HIDS, NIDS)/IPS na przykładzie LogSentry, PortSentry oraz Snort - przykłady konfiguracji LogSentry, PortSentry oraz Snort w środowisku systemowym Linux Fedora Core 6 - wdrożenie aktywnego systemu wykrywania włamań zintegrowanego z firewall do projektu ochrony sieci teleinformatycznej

03 Styczeń 2008
Interaktywność i interoperacyjność systemów informacyjnych w usługach publicznych
dr inż. Szymon Supernak

Istota interaktywności systemów informacyjnych; podstawowe kryteria interoperacyjności; pomiar i ocena wybranych parametrów systemów informacyjnych; kreatywność systemów w aspekcie interopracyjności i interaktywności; technologiczne uwarunkowania projektowania SI

10 Styczeń 2008
Reprezentacja, pozyskiwanie oraz przetwarzanie wiedzy w systemach ekspertowych
dr. inż. Ryszard Wieleba

Identyfikacja kategorii: dane, informacja, wiedza; istota systemów ekspertowych; organizacja zasobów informacyjnych dla potrzeb SE; techniki przetwarzania wiedzy

17 Styczeń 2008
Tajemnice tajemnych liczb w matematyce
prof. dr hab.inż. Ireneusz Winnicki

Matematycy znają wiele różnych typów liczb. Pośród liczb, jest wiele takich, które kryją w sobie jakąś tajemnicę. Wykład będzie próbą pokazania na czym ta tajemnica polega.

24 Styczeń 2008
O algorytmach w nauce
Dr hab. inż. prof. WWSI Zenon Gniazdowski

W pracy naukowo-badawczej pojawiają się problemy, których rozwiązanie wymaga znalezienia odpowiednich algorytmów. Algorytmy te -- lub otrzymane przy ich pomocy rozwiązania -- często zaskakują badaczy. Wykład będzie próbą pokazania ciekawych przykładów problemów już rozwiązanych, ale także takich, które czekają jeszcze na rozwiązanie.

28 Luty 2008
Wybrane techniki zarządzania zakresem, czasem i kosztami w projekcie na przykładach
dr. inż. Waldemar Łabuda

Obszary zarządzania projektami; kryteria czasowe; kryteria kosztowe; identyfikacja zakresu projektu; techniki realizacji wybranych kryteriów

06 Marzec 2008
Konfiguracja usług sieciowych w środowisku Microsoft Windows Server 2003
mgr inż. Michał Wieteska

Domain Name Service (DNS) - podstawowy mechanizm rozwiązywania nazw wykorzystywany przez systemy operacyjne Windows 2000 i nowsze; - Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) - protokół dynamicznej konfiguracji hosta wykorzystywany w celu uproszczenia konfiguracji stacji roboczych w sieciach komputerowych; - Windows Internet Name Service (WINS) - podstawowy mechanizm rozwiązywania nazw wykorzystywany przez systemy operacyjne wcześniejsze niż Windows 2000; - Routing and Remote Access Service (RRAS) - usługa routingu działająca w oparciu o system operacyjny Windows Server 2003.

13 Marzec 2008
Kodowanie audio-wideo w systemach telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczości
mgr inż. Robert Miszczak

Omówiony zostanie system kodowania MPEG-4/AVC, jako podstawowy standard kodowania audio-wideo przyjęty w systemach telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczości HDTV. Przedstawione zostaną laboratoryjne sposoby badania jakości pracy różnych koderów audio-wideo.

20 Marzec 2008
Modele e-planowania w systemach działania
dr hab. prof. WWSI Piotr Zaskorski

Cykl zarządzania zasobami informacyjnymi w organizacji; horyzonty planowania; zakres i metody planowania; systemy planowania; organizacja zasobów informacyjnych dla potrzeb planowania; ogólnione modele planowania retrospektywnego

Zachęcamy do zapoznania się z tematami wykładów jakie odbyły się w ramach poprzednich edycji Wszechnicy Informatycznej:

Wszechnica Informatyczna 2010/2011

Wszechnica Informatyczna 2009/2010

Wszechnica Informatyczna 2008/2009

Wszechnica Informatyczna 2007/2008

Wszechnica Informatyczna 2006/2007

Wszechnica Informatyczna 2005/2006

Wszechnica Informatyczna 2004/2005