Zachęcamy do zapoznania się z tematami wykładów jakie odbyły się w ramach poprzednich edycji Wszechnicy Informatycznej.

28 Październik 2010
Bazy danych i Business Intelligence - 12 godz. : Organizacja usług raportowania z wykorzystaniem MS SQL Server 2008 Reporting Services
Mgr inż. Andrzej Ptasznik

Konfigurowanie usług raportowania;
Tworzenie raportów i modeli raportów;
Zarządzanie usługami raportowania z wykorzystaniem Report Menager-a;
Interakcje w raportach;
Subskrypcje raportów.

04 Listopad 2010
Bazy danych i Business Intelligence - 12 godz. : Wykorzystanie Microsoft PowerShell do zarządzania serwerem bazy danych
Dr inż. Jacek Markus

Co to jest PowerShell?;
Wykorzystanie metod i atrybutów obiektów oraz zmiennych;
Moduły rozszerzające, dostawcy, zamontowane napędy;
Zarządzanie serwerem i analizowanie procesów uruchomionych na serwerze;
Dostęp do właściwości środowiska.serwera za pośrednictwem WMI.

18 Listopad 2010
Bazy danych i Business Intelligence - 12 godz. : Data Mining — techniki, algorytmy i zastosowania.
Mgr Marcin Szeliga

Proces eksploracji danych przy użyciu serwera SQL 2008;
Klasyczne techniki eksploracji danych (takie jak klasyfikacja czy segmentacja);
Najczęściej stosowane algorytmy eksploracji danych (w tym naiwny klasyfikator Bayesa, drzewa decyzyjne, sieci neuronowe i szeregi czasowe);
Przekładowe – nie tylko biznesowe - zastosowania modeli eksploracji danych.

25 Listopad 2010
Bazy danych i Business Intelligence - 12 godz. : Język MDX - sztuka tworzenia zapytań do danych wielowymiarowych
Mgr inż. Paweł Potasiński

Podstawy języka MDX;
Klasyczne problemy biznesowe i ich rozwiązania;
Najlepsze praktyki w tworzeniu zapytań MDX.

02 Grudzień 2010
Zarządzanie projektami - 12 godz. : Systemowe aspekty zarządzania projektami
Dr hab. inż. prof. WWSI i WAT Piotr Zaskórski

a) Istota projektu, organizacji i systemów projektowych
b) Obszary wiedzy w projektowaniu
c) Cykl zarządzania projektem
d) Struktura i wartościowanie projektu
e) Pomiar jakości, ryzyka i efektywności procesu projektowania
f) Walidacja kosztowo-czasowa projektu
g) Strategie realizacji i zarządzania projektem
h) Wybór strategii projektowych
i) X-engineering w projektowaniu

09 Grudzień 2010
Zarządzanie projektami - 12 godz. : Modele pracy i komunikacji w zespole projektowym
Mgr inż. Dariusz Olczyk

a) Modele organizacji pracy zespołów projektowych
b) Praca grupowa
c) Usytuowanie kierownika projektu a jego skuteczność
d) Dobór członków zespołu i modelowanie kompetencji w projekcie
e) Konflikty w zespole projektowym (symptomy i przyczyny konfliktów, schematy analizy sytuacji konfliktowych)
f) Procedury i techniki postępowania w sytuacjach konfliktowych (procedury i zachowania sprzyjające skutecznemu rozwiązywaniu konfliktów w zespole projektowym)
g) Motywowanie zespołu
h) Wirtualne Zespoły Projektowe

16 Grudzień 2010
Zarządzanie projektami - 12 godz. : Metodyki zarządzania projektami ze szczególnym uwzględnieniem PRINCE2 (WERSJA 2009)
Dr inż. Waldemar Łabuda

a) Istota metodyk zarządzania projektami
b) Kryteria wyboru metodyki
c) Analiza porównawcza wybranych metodyk w aspekcie kryteriów dominujących
d) Metodyka PRINCE2 w wersji 2009
e) Podejście do zarządzania ryzykiem i jakością w metodyce PRINCE2/2009
f) Zastosowanie podstawowych technik w metodyce PRINCE2/2009 na przykładzie
g) Dostosowanie metodyki PRINCE2 do warunków projektu (przykłady)

13 Styczeń 2011
Zarządzanie projektami - 12 godz. : "Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania "
Dr inż. Szymon Supernak

a) Identyfikacja i klasyfikacja metod i technik projektowania
b) Analiza porównawcza systemów wspomagających projektowanie
c) Modelowanie systemów informatycznych w zaawansowanym środowisku obiektowym (wpływ środowiska obiektowego na proces utrzymania spójności projektu)
d) Organizacja prac projektowych z wykorzystaniem repozytoriów projektu
e) Organizacja pracy grupowej w projektowaniu SI na bazie wspólnego repozytorium projektu
f) Komunikacja i monitorowanie w projektach wspomaganych wybranymi narzędziami
g) Monitorowanie i dokumentowanie projektu
h) Praktyczne wskazania projektowo-menedżerskie w aspekcie realizacji kontraktów i zamówień w świetle Ustawy o Zamówieniach Publicznych

03 Marzec 2011
Grafika komputerowa i multimedia - 12 godz. : Cyfrowe fotografie – jak zrobić coś, czego nasz aparat nie potrafi
Mgr inż. Piotr Kopciał

1. Kompozycja zdjęcia, sztuka fotografowania.
2. Wykorzystaj możliwości swojego aparatu - ustawanie parametrów ekspozycji, programy tematyczne aparatu.
3. Edycja i retusz fotografii cyfrowych.
4. Wykorzystaj możliwości swojego komputera - profesjonalny program graficzny.
5. Zaprezentuj swoje fotografie - przygotowywanie zdjęć do wydruku.

10 Marzec 2011
Grafika komputerowa i multimedia - 12 godz. : Grafiki komputerowe przypominające zdjęcia fotograficzne  - jak się je robi w praktyce
Mgr inż. Daniel Jaroszewski

Wykład wprowadzi uczestników w tajniki tworzenia fotorealistycznych wizualizacji z wykorzystaniem oprogramowania pracującego w środowisku 3D. Poruszone zostaną następujące zagadnienia:
1. Podstawowe techniki modelowania obiektów w środowisku trójwymiarowym (prymitywy, deformacje, bool, NURBS, polymodeling, itd.),
2. Zasady przygotowania materiałów (tekstur),
3. Techniki oświetlania scen trójwymiarowych z wykorzystaniem różnych algorytmów,
4. Synteza cyfrowych obrazów – jak zrobić grafikę komputerową, przypominającą zdjęcie fotograficzne.

17 Marzec 2011
Grafika komputerowa i multimedia - 12 godz. : Techniki stosowane w animacji komputerowej – jak ożywić wirtualny świat
Mgr inż. Daniel Jaroszewski

Wykład umożliwi zapoznanie się uczestników z podstawowymi technikami animacyjnymi w środowisku trójwymiarowym. W szczególności pozwoli zapoznać się z:
1. Klatkami kluczowymi, czyli zapamiętywaniem charakterystycznych parametrów obiektów w czasie,
2. Techniką cząsteczkową – jak wprawić w ruch dużą liczbę podobnych obiektów,
3. Modelami symulacyjnymi – jak zrobić animację komputerową, która jest zgodna z zasadami praw fizyki,
4. Animacją szkieletową – jak wprawić w ruch wirtualnych bohaterów.

24 Marzec 2011
Grafika komputerowa i multimedia - 12 godz. : Cyfrowy film i montaż nieliniowy – jak zamienić surowy materiał wideo w profesjonalny reportaż
Mgr inż. Daniel Jaroszewski

Wykład dostarczy praktycznych rad jak przekształcić surowy materiał wideo zarejestrowany kamerą wideo w profesjonalny reportaż. W trakcie wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia:
1. Podstawy cyfrowego wideo – sprzęt i oprogramowanie,
2. Zasady tworzenia reportaży i techniczne aspekty ich realizacji,
3. Sposoby budowania czołówek na potrzeby realizacji reportaży,
4. Podstawowe techniki specjalne i sposoby ich realizacji.

19 Maj 2011
Sieci komputerowe - 12 godz. : Metodologie projektowania sieci teleinformatycznych
Mdr inż. Józef Wacnik

1. Strukturalna analiza systemów teleinformatycznych.
2. Cykl życia i rozwoju systemów.
3. Cele biznesowe projektu.
4. Cele techniczne projektu.
5. Wymagania jakościowe i niezawodnościowe.
6. Zarządzanie procesem projektowania sieci teleinformatycznych.

26 Maj 2011
Sieci komputerowe - 12 godz. : Adresowanie hostów w sieciach komputerowych
Dr inż. Dariusz Chaładyniak

1. Wstęp do adresowania IP.
2. Adresowanie klasowe.
3. Adresowanie bezklasowe - maski podsieci.
4. Translacja NAT i PAT.
5. Usługa DHCP.
6. Usługa DNS.
7. Adresowanie IPv6.
8. Konfiguracja adresów IP.

02 Czerwiec 2011
Sieci komputerowe - 12 godz. : Sieci w Data Center. Nowe koncepcje budowy centrów przetwarzania danych
Mgr inż. Przemysław Przybylak

1. Charakterystyka ruchu sieciowego w klasycznym DC z uwzględnieniem technologii FC i Ethernet.
2. Technologie wykorzystywane w DC nowego typu, m.in. technologia FCoE.
3. Wykorzystanie techniki wirtualizacji elementów infrastruktury w DC.
4. Odniesienie jakości, elastyczności i poziomu spójności zarządzania usługami informatycznymi z poziomu DC.
5. Podniesienia niezawodności i zachowania ciągłości działania.
6. Obniżenie kosztów związanych z inwestycjami w DC.

09 Czerwiec 2011
Sieci komputerowe - 12 godz. : Systemy IDS/IPS w procesie zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym firmy
Dr inż. Krzysztof Różanowski

1. Wprowadzenie do problemu bezpieczeństwa teleinformatycznego.
2. Analiza podstawowych zagrożeń w sieciach TCP/IP (metody ataków prowadzone
z wykorzystaniem technik modyfikacji pakietów TCP - sniffery sieciowe).
3. Charakterystyka systemów IDS (HIDS, NIDS)/IPS na przykładzie LogSentry, PortSentry oraz Snort w środowisku systemowym open source.
4. Integracja narzędzia Snort z systemem zarządzania informacja diagnostyczna BASE oraz z firewallem iptables.
5. Wdrożenie aktywnego systemu wykrywania włamań zintegrowanego z firewall do projektu ochrony sieci teleinformatycznej.

Zachęcamy do zapoznania się z tematami wykładów jakie odbyły się w ramach poprzednich edycji Wszechnicy Informatycznej:

Wszechnica Informatyczna 2010/2011

Wszechnica Informatyczna 2009/2010

Wszechnica Informatyczna 2008/2009

Wszechnica Informatyczna 2007/2008

Wszechnica Informatyczna 2006/2007

Wszechnica Informatyczna 2005/2006

Wszechnica Informatyczna 2004/2005