Zachęcamy do zapoznania się z tematami wykładów jakie odbyły się w ramach poprzednich edycji Wszechnicy Informatycznej.

16 Październik 2008
Cyfrowy film - magia efektów specjalnych
mgr inż. Daniel Jaroszewski

Wykład będzie poświęcony cyfrowemu filmowi. W jego trakcie zostanie zaprezentowany sprzęt oraz oprogramowanie służące do montażu nieliniowego. Przedstawione zostaną techniki montażu w typowym ujęciu, ale także w ujęciu specjalnym wykorzystywanym przy realizacji czołówek programów telewizyjnych. Wykład przybliży najważniejsze techniki wykorzystywane przy realizacji efektów specjalnych, takie jak: fotorealistyczna grafika 3D, wirtualna scenografia, multiplikacja postaci, animacja szkieletowa, blue-box i inne. Całość będzie bogato ilustrowana pracami i animacjami wykonanymi przez studentów koła "Grafika i Animacja 3D" WWSI.

23 Październik 2008
Koło Naukowe Technologie Oracle
mgr inż. Dariusz Olczyk

 • Istota technologii ORACLE
 • Modele technologiczne ORACLE
 • Narzędzia i techniki wdrożeniowe
 • Ścieżki certyfikacyjne Oracle dla administratorów i programistów
 • Zakres szkoleń i zasady przeprowadzania egzaminów certyfikacyjnych
 • Koszt szkoleń i egzaminów oraz ulgi dla uczelni
 • Egzamin z zakresu SQL oraz PL/SQL
  • zasady przeprowadzenia egzaminu
  • zakres merytoryczny
  • przykładowe zadania z objaśnieniem odpowiedzi
 • Korzyści z posiadania certyfikatów Oracle

06 Listopad 2008
Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych. Dorobek Koła Naukowego .NET
mgr inż. Andrzej Ptasznik

 • SQL vs. XML - wojna czy symbioza
 • elementy wsparcia XML w MS SQL Server 2005
 • konsekwencje wykorzystania typu XML w projektowaniu bazy danych
 • wykorzystanie XSD do walidacji danych
 • SQL-XML-XSD-XSLT - i co z tego wynika

13 Listopad 2008
Reprezentacja wiedzy niepewnej i wnioskowanie w warunkach niepewności
dr hab. inż, prof. WWSI Włodzimierz Kasprzak

Obliczeniowe metody Sztucznej Inteligencji znalazły swój praktyczny wyraz w postaci systemów ekspertowych wspomagających człowieka w diagnostyce medycznej, reagowaniu w nieoczekiwanych sytuacjach lub podejmowaniu decyzji biznesowych. Wyższy poziom inteligencji mają w przyszłości reprezentować systemy „agentowe”, posiadające m.in. zdolności percepcji, samoorganizacji i uczenia się.
Wspólną problematyką systemów eksperckich i agentowych jest reprezentacja wiedzy i metody wnioskowania. Podczas wykładu przedstawimy zastosowanie rachunku prawdopodobieństwa do reprezentowania niepewności w systemach Sztucznej Inteligencji. Doprowadzi to nas do pojęcia sieci Bayesa. Następnie przedstawimy zagadnienia wnioskowania w warunkach niepewności z wykorzystaniem sieci Bayesa. Omówimy wybrane metody dokładnego i przybliżonego wnioskowania na podstawie wiedzy niepewnej. Wykład omawia w przystępnej formie zagadnienia charakterystyczne dla studiów informatycznych II-go stopnia.

20 Listopad 2008
Wybrane media transmisyjne – przewodowe i bezprzewodowe
dr inż. Dariusz Chaładyniak

Zagadnienia:

 • standardy okablowania;
 • kable koncentryczne (10Base2, 10Base5, 10GBase-CX4);
 • kable skrętkowe (10Base-T, 100Base-TX, 100Base-T4, 1000Base-T, 10GBase-T);
 • kable światłowodowe (1000Base-SX, 1000Base-LX, 10GBase-LX4, 10GBase-LR, 10GBase-ER, 10GBase-SW);
 • IrDA (SIR, FIR, VFIR);
 • Bluetooth;
 • Wi-Fi (802.11 b/a/g/n);
 • WiMAX;
 • telefonia komórkowa (GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA).

27 Listopad 2008
Koło Naukowe Miłośników Algorytmów
dr hab. inż, prof. WWSI Zenon Gniazdowski oraz studenci z KNMA

Opis: Z myślą o początkujących uczestnikach zawodów algorytmicznych, zostaną m.in. przedstawione typowe trudności pojawiające się w trakcie rozwiązywania zadań konkursowych, a także sposoby ich pokonywania.

04 Grudzień 2008
Microsoft Sharepoint Services jako baza do stworzenia portalu firmowego
mgr inż. Michał Wieteska

Zagadnienia:

 • wprowadzenie do technologii MS Sharepoint;
 • tworzenie i zarządzanie witrynami;
 • wykorzystywanie niektórych typów bibliotek;
 • współpraca MS Office 2007 z technologią MS Sharepoint Services 3.0.

11 Grudzień 2008
Wirtualna infrastruktura – nowe podejście do systemów IT
mgr inż. Przemysław Przybylak

W trakcie wykładu zostanie zaprezentowana koncepcja wirtualizacji elementów infrastruktury IT (serwerów rodziny x86, stacji roboczych i urządzeń sieciowych) przy wykorzystaniu dostępnego oprogramowania oraz możliwości systemów operacyjnych.
Zagadnienia:

 • obniżenie kosztów na inwestycje;
 • szybsze reagowanie na potrzeby biznesowe;
 • bardziej spójne i elastyczne usługi informatyczne;
Wykład zakończy praktyczny pokaz środowisk wirtualnych firm Microsoft i VMWare.

08 Styczeń 2009
Zarządzanie ryzykiem w inżynierii systemów informatycznych
prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz

Miary ryzyka. Metody analizy i oceny ryzyka.
Procedury analityczno-ocenowe i planistyczno-kontrolne.
Wspomaganie zarządzania ryzykiem.

15 Styczeń 2009
Praca dyplomowa w WWSI – wyzwanie dla ambitnych, czy zło konieczne?
mgr inż. Dariusz Olczyk

 1. Specyfika realizacji prac dyplomowych w naszej uczelni.
 2. Problemy z wyborem tematu oraz promotora.
 3. Co zrobić, aby pisanie pracy sprawiało przyjemność i dało wymierny efekt końcowy.
 4. Przykłady dobrych prac dyplomowych - dlaczego im się udało

12 Luty 2009
Zarządzanie projektem metodą wartości wypracowanej
dr inż. Waldemar Łabuda

 1. Istota Metody Wartości Wypracowanej (EVM- Earned Value Method) .
 2. Śledzenie i kontrola realizacji projektu metodą Wartości Wypracowanej .
 3. Obliczanie podstawowych wskaźników i monitorowanie ich wartości oraz odchyleń i analiza trendów.
 4. Zarządzanie przykładowym projektem Metodą Wartości Wypracowanej.
 5. Koncepcja wdrożenia Metody Wartości Wypracowanej do zarządzania projektami w przedsiębiorstwie

19 Luty 2009
Systemy IDS/IPS w procesie zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym firmy
dr inż. Krzysztof Różanowski

Zagadnienia:

 • wprowadzenie do problemu bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • analiza podstawowych zagrożeń w sieciach TCP/IP (metody ataków prowadzone z wykorzystaniem technik modyfikacji pakietów TCP - sniffery sieciowe);
 • charakterystyka systemów IDS (HIDS, NIDS)/IPS na przykładzie LogSentry, PortSentry oraz Snort w środowisku systemowym open source;
 • integracja narzędzia Snort z systemem zarządzania informacja diagnostyczna BASE oraz z firewallem iptables;
 • wdrożenie aktywnego systemu wykrywania włamań zintegrowanego z firewall do projektu ochrony sieci teleinformatycznej.

05 Marzec 2009
Architektury systemów informacyjnych w usługach publicznych
dr inż. Szymon Supernak

 1. Pryncypia architektury korporacyjnej – definicja TOGAF (ang. The Open Group Architecture Fremework);
 2. Architektura biznesowa usług publicznych;
 3. Architektura informacyjna – danych i oprogramowania; ukierunkowanie na klienta - SOA;
 4. Architektura technologiczna – rozwiązania ICT;
 5. Normalizacja i standardy usług publicznych.

12 Marzec 2009
O spotkaniu ciągłego z dyskretnym
dr hab. inż, prof. WWSI Zenon Gniazdowski

Opis: Studenci studiów informatycznych w czasie swojej nauki spotykają się z operacjami na zbiorach ciągłych i dyskretnych. W trakcie wykładu zostanie pokazany zaskakujący przykład przenikania się pewnych problemów dyskretnych z problemami ciągłymi.

19 Marzec 2009
Zasoby informacyjne firmy jako komponent jej infrastruktury krytycznej (odwołany)
dr hab. inż. prof. WWSI Piotr Zaskórski

Wykład dnia 19 marca został odwołany. Odbędzie się w późniejszym terminie, 23 kwietnia.

26 Marzec 2009
Pomiar wydajności oprogramowania w za pomocą wybranych metod i narzędzi
mgr inż. Zbigniew Rosiek

Podczas wykładu podane zostaną praktyczne przykłady ilustrujące znaczenie procesu sprawdzania wydajności oprogramowania. Omówione zostaną wybrane metody i stosowane obecnie narzędzia umożliwiające pomiary takiej wydajności. W oparciu o jedno z nich zaprezentowany zostanie przebieg typowego procesu pomiaru wydajności oprogramowania.

02 Kwiecień 2009
Wizje i prognozy rozwoju społeczeństwa informacyjnego
prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz

Koncepcje i teorie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
Wizje globalne i scenariusze rozwoju społecznego. Prognozy rozwoju technologii. Zagrożenia dla bezpiecznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

16 Kwiecień 2009
Podstawowe i złożone polecenia SQL w implementacji MS SQL SERVER 2005
mgr inż. Jerzy Stankiewicz i mgr inż. Dariusz Olczyk

 1. Zaskakujące przykłady zapytań SQL-owych w implementacji MS SQL Server.
 2. Swobodne podejście do zagadnienia pisania poleceń manipulujących danymi w bazach.
 3. Omówienie ciekawych rozwiązań w zakresie wykorzystania możliwości języka SQL.
 4. Przykłady zadań nietypowych, pozornie bardzo trudnych i złożonych.
 5. Rozwiązywanie zadań SQL-owych jako propozycja rozrywki umysłowej nie tylko dla ambitnych.

23 Kwiecień 2009
Zasoby informacyjne firmy jako komponent jej infrastruktury krytycznej
dr hab. inż. prof. WWSI Piotr Zaskórski

 1. Istota zasobów krytycznych
 2. Wybrane aspekty bezpieczeństwa organizacji
 3. Bezpieczeństwo procesów przetwarzania
 4. Zarządzanie bezpieczeństwem zasobów informacyjnych
 5. Kryteria i miary bezpieczeństwa informacyjnego
 6. Modele zasobów krytycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z tematami wykładów jakie odbyły się w ramach poprzednich edycji Wszechnicy Informatycznej:

Wszechnica Informatyczna 2010/2011

Wszechnica Informatyczna 2009/2010

Wszechnica Informatyczna 2008/2009

Wszechnica Informatyczna 2007/2008

Wszechnica Informatyczna 2006/2007

Wszechnica Informatyczna 2005/2006

Wszechnica Informatyczna 2004/2005